Díky velkému nasazení všech pomocníků z řad rodičů, prarodičů, přátel, poradenských pracovníků, budoucích i současných zaměstnanců školy máme smontován veškerý nábytek nejen do nových tříd ale i pro zázemí speciálních učeben, terapeutických místností a zázemí pro pedagogické pracovníky. Atmosféra při práci i při svačinových pauzách spojených s degustací chutných domácích moučníků byla úžasná a pohodová.
Všem účastníkům obou dnů montovací brigády patří obrovské poděkování a přání zaslouženého odpočinku!

Skládání nábytku.