Webové stránky v rekonstrukci.

Vedení školy

Mgr. Radka Urbanová Kovaříková ředitelka reditelstvi@zs-sternberk.cz
Mgr. et Mgr. Martina Frýbová zástupkyně ředitele frybova@zs-sternberk.cz

Učitelé

Asistenti pedagoga

Školní psycholog

Školní družina

Nepedagogičtí pracovníci