Od roku 2008 náleží 2. duben dni Světového dne porozumění autismu. Cílem je zdůraznit potřebu pomoci osobám s poruchami autistického spektra, která směřuje ke zlepšení kvality jejich života, aby mohly vést plnohodnotný a smysluplný život jakožto nedílná součást společnosti. Světový den porozumění autismu je spjatý s modrou barvou, která je symbolem komunikace a sebevyjádření. Tedy právě se záležitostmi, se kterými mají lidé trpící poruchami autistického spektra potíže.

Nově vznikající škola pro žáky s PAS se alespoň symbolicky připojila a také rozsvítila svá okna modrým světlem 💙

Světový den porozumění autismu. Rozsvícená budova Táboritů 25, Olomouc.